ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาครั้งที่ 1 - วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ห้องวิภาวดี Ballroom โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

งานสัมมนาครั้งที่ 2 - วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ห้องวิภาวดี Ballroom โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

งานสัมมนาครั้งที่ 3 - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ห้อง World Ballroom B ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ - วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Coliseum ชั้น 6 โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ