อัตลักษณ์องค์กร

แนวคิดจากแผงวงจรของเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่มีชิ้นส่วนวงกลมเรียงกันและมีเส้นที่เชื่อมโยงกระแสไฟฟ้าในการทำงาน แสดงถึงภาพรวมการทำงานของศูนย์ โดยมาเชื่อมกันด้านล่างเป็นชื่อของศูนย์คือ NEIC และใช้สีธงประจำชาติที่แสดงถึงความเป็นศูนย์ข้อมูลของประเทศไทย