ยานยนต์ไฟฟ้า

สถานการณ์จำนวนยานยนต์ไฟฟ้าของโลก

สถิติจำนวนรถจดทะเบียน (Vehicle Stock) และยอดจำหน่ายรถ (Vehicle Sale)

ประเทศต่างๆ มีนโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรบ้าง

ประเทศต่างๆ มีนโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรบ้าง

จุดอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามีที่ไหนบ้าง

จุดอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามีที่ไหนบ้าง

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าคุ้มหรือไม่

เครื่องมือคำนวณต้นทุนการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า (Total cost of ownership)

แบบสอบถามประเมินความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ interactive dashboard